Da Drammens Jerns Musikkorps ble stiftet 15. april i 1894 hadde Drammens Jernstøberi & Mekaniske Værksted vært i drift siden 1847. Bedriften var helt fra starten ingen liten  bedrift, men mot slutten av 1800-tallet hadde jernstøperiet mer enn 250 ansatte. På slutten av 1880 årene tok støperiene og smiene form av virkelige mekaniske verksteder som ved siden av støping av jernovner begynte et bronsestøperi som blant annet har støpt statuen av Henrik Wergeland i Studenterlunden. Bedriften ble dessuten en hjelpeindustri for byens og distriktets øvrige industrielle virksomhet. Denne allsidigheten var nok årsaken til den store arbeidsstokken. 

Kanskje ikke så rart at det var interesse for musikk blant så mange ansatte. Så 15. april i 1894 startet 7 ansatte musikkorps med modellsnekker Chr. Bakke som initiativtaker. De tok navnet Drammens Jerns Musikkorps og disponerte da de startet en esskornett, en f.tuba, en fløyte, en b.tenor, en b.kornett, en tenor-basun og et essalthorn. Bare 2 av medlemmene kunne spille etter noter, de andre måtte pugge noter og fingersetning etter de notekyndiges anvisning. Øvelsene foregikk på skredderloftet over dreierverkstedet, hvor de sto langs filebenkene og spilte i skinnet fra tranlamper. Ganske fort ble antallet instrumenter utvidet med en b-klarinett og trommer. Lilletromme ble innkjøpt, men stortrommen ble laget av modellsnekker Bakke og den var i bruk helt til i 1959.

Selv et så enkelt korps hadde den gang sin etterspørsel og allerede 17.mai i 1895 leide Drammens Venstreforening dem til å spille i et stemmerettstog. Ellers var korpset tidlig leid til å underholde på de populære lørjeturene ute på fjorden om søndagene. Og sto ikke andre for turene arrangerte de selv turer på fjorden. En sommer ble det arrangert hele 11 slike turer.


For å klare anskaffelsen av flere instrumenter måtte korpset ta opp lån i Drammens Sparebank og for å klare nedbetalingen ble det arrangert danseaftener. Det positive med dette var at korpset økte i antall medlemmer og standard, noe som på sin side var med på å danne grunnlaget for støperimusikkens posisjon i byen og på Tangen.

Korpset var ikke det eneste i byen, sentralt fantes det 30 manns sterke "Amatørorkesteret" som var kommet i stand under ledelse av fru politimester Olga Bjelke Andersen. De fleste av støperiorkesterets medlemmer var med i amatørorkesteret som var forløperen til Drammens Byorkester som ble stiftet i 1919. Og da dette orkesteret startet opp deltok flere fra støperiorkesteret på dets første konserter.

De første 14 årene i korpsets historie hadde medlemmene måttet klare seg uten instruktør, men vinteren 1908 ble sersjant og kjøpmann Halvdan Allum ansatt som dirigent. Han ble delvis lønnet av bedriften på de betingelser at korpset skulle spille på Merket om sommeren. Initiativtakeren var daværende direktør på A/S Drammens Jernstøberi & Mek. Værsted, Adam Worssø. Han hadde interesse for musikk og det hendte han tok seg en tur ned på verkstedet om kvelden for å høre på at korpset øvet. I denne perioden , 1903 - 1908, med unionsoppløsning og  stor nasjonalfølelse økte korpsets medlemstall til 14.  

For korpsets opptreden på Merket ble det skaffet stoler fra modellverkstedet og  musikkluer fikk de også tak i. Utstyret begynte å ta form, det samme gjorde de musikalske prestasjonene. Ikke bare dansemusikk og marsjer ble spilt, men underholdningsmusikk til bruk ved konsertene på Merket.

Konsertene på Merket ble fast underholdning hver tirsdags kveld og annen hver søndag middag spilte korpset henholdsvis på Merket og Gyldenløves plass. Oppslutningen fra publikum var så stor at korpset hadde vanskeligheter med å stå i fred. Særlig konsertene på Merket ble så populære og samlet så mange mennesker at tanken om en musikkpaviljong meldte seg. Dette førte til at konsertene ble holdt til inntekt for en nye paviljong. Heldigvis var interessen for korpset så stor at det kom bidrag bl.a. fra Samlaget, Drammens Sparebank og private. Takket være direktør Worssø ga støperiet et lån på kr. 1.200,00. Direktøren skaffet også tegninger til en paviljong og korpsets medlemmer satte i gang dugnad for å få reist den.  Paviljongen på Merket ble åpnet i anledning Drammens bys 100 års jubileum i 1911. 

Interessen for å være med i korpset økte og nye medlemmer meldte seg, til og med medlemmer som allerede da de begynte kunne bruke sine instrumenter.

I 1919 var korpset 25 år og jubileumskonsert ble planlagt. 16 mann sterk var korpset blitt på denne tiden og samtlige møtte til øvelser hver kveld i 3 hele uker til ende. Resultatet var en  jubileums-konsert i Drammen park med 2000 betalende tilhørere. Etter kritikken å dømme hadde programmet og gjennomføringen vært upåklagelig. Det hele ble avsluttet med jubileumsfest med gaver til stifterne, taler og godord.